< Untitled Document

ИМЕ: Дана

КУКЛА: Ръчно изработена от самосъхнеща  глина. Естествена коса , вежди и мигли, ръчно рисувани очи .Състои се от глава, поставена върху основа, направена също от самосъхнеща глина.

КОСТЮМ : 3D модел на  старинно забраждане сокай – Търновско, началото на 19 век
Основава се на хоризонтални и вертикални подложки, множество накити, дълъг бял месал.
Сокай е с най-старинни белези и се съпоставя с покриването на главите на българските болярки през средновековието.Платовете са автентични
. 

РАЗМЕР: 34см( 13.39")

1. 585кг.


ЕДИНСТВЕН ЕКЗЕМПЛЯР