Асен е висок 19 см.Той е изцяло ръчно изработен от професионална полимерна глина,без използване на матрици..Дрехите му са от тъкана през 19 век от естествена коприна ,(могат да се събличат и обличат )

Back button Bg